Restaurant / Store

Meat Shops in Miyazaki Prefecture

Nobeoka City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Hitotsugaokaten Kitahitotsugaoka 4-4-8,Nobeoka0982(37)2800
2 Sun Fresh Mushika Yunokidamachi 1246-1,Nobeoka0982(32)4388
3 COOP Miyazaki Hamamachi Shop Hamamachi 5115,Nobeoka0982(26)8811
4 Nikunosato Shiohamamachi 2chome 1799-3,Nobeoka0982(34)5896
5 Meat Shop Ota Kitakouji 12-6,Nobeoka0982(21)7240
6 Jasco Niku no Hisakiya Asahimachi 2-21,Nobeoka0982(32)2929
7 HI Hirose Minaminobeokaten Hamamachi 4792, Nobeoka0982(26)0518
8 Sendo Ichiba Nobeokaten Midorigaoka 1-3-1, Nobeoka0982(32)2500
9 COOP Miyazaki Kitakouji Shop Kitakoji 1-12, Nobeoka0982(32)0001

Hyuga City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Hiraten Hiracho 1-8,Hyuga0982(53)6788
2 COOP Miyazaki Zaikoujiten Ooaza Zaikouji 173-1,Hyuga0982(52)6611
3 Yamazakiseinikuten Shiomi 1055,Hyuga0982(52)2888
4 Naganoya Hyuga station square store 9180-23 Uemachi, Hyuga, Miyazaki0982(50)1323
5 Food Forest Umekoji Hyuga Store 953-1 Zaikoji, Hyuga, Miyazaki0982(55)1280

Higashiusuki District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Kadogawaten Ooaza Kadogawaosuehachiwari,Kadogawacho8000,Higashiusuki District0982(63)0303
2 A-COOP Shiibaten Ooaza Shimofukura 1779-1,Shiibason,Higashiusuki District0982(67)3014
3 Maruesu Higashisakaemachi 4-1-18, Kadogawa, Higashiusuki0982(63)6600

Nishiusuki District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Takachihoten Ooaza Mitai33-5,Takachihocho,Nishiusuki District0982(73)1310
2 AZURO Mitai 392-1,Takachiho-cho, Nishiusuki District0982(73)1676

Saito City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Saitoten Ooaza Migimatu 2111,Saito0983(43)5172
2 Atira Bokuchiku 1003, Chausubaru, Saito-Shi0983(42)5871

Koyu District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Kawaminamiten Ooaza Kawaminami 13593-1,Kawaminamicho,Koyu District0983(27)5227
2 A-COOP Tsunoten Kawakita 5210-1,Tsunocho,Koyu District0983(25)1132
3 Sendo Ichiba Takanabeten Uwae 8073, Takanabecho, Koyu District0983(21)1720
4 COOP Miyazaki Takanabeten Nakahatada 5035,Ooaza Kitatakanabe,Takanabecho,Koyu District0983(26)1300
5 Nikunokurogi Kawakita 4947-3,Tsunocho,Koyu District0983(25)0262
6 Pantry Keisuke Tsunoten Kawakita 4752-1,Tsunocho,Koyu District0983(25)0132
7 Meat Shop Shibuya Ooaza Kitatakanabe 1091-1,Takanabecho,Koyu District0983(23)0152
8 Super Uchiyamada Ooaza Shigi 4169-1,Kijocho,Koyu District0983(32)2062
9 Super Yamada Ooaza Takajo 1211,Kijocho,Koyu District0983(32)2021
10 Pantry Keisuke Kawaminamiten Kawaminami 137109-1,Kawaminamicho,Koyu District0983(27)7877

Miyazaki City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Jinguten Jingu 2-258,Miyazaki0985(24)1517
2 A-COOP Akaeminamiten Minamikata 4141,Hongo,Miyazaki0985(56)1717
3 A-COOP Kibanaten Syorenji 600,Kumano,Miyazaki0985(58)1060
4 A-COOP Kiyotaketen Funahiki 216-3,Kiyotakecho,Miyazaki0985(85)5500
5 A-COOP Sadowaraten Matsukouji8-1,Sadowaracho,Miyazaki0985(73)2523
6 A-COOP Tanoten Tanocho 9358,Miyazaki0985(86)1186
7 Essenhouse Miyazakiyamagatayaten Tachibana Dori Higashi 3-4-12,Miyazaki0985(31)3264
8 Yamagataya Store Ikimedai Kariyonten Ikimedai 4chome 6-1,Miyazaki0985(52)2388
9 Yamagataya Store Shopping Plaza Otukadai Otsukadai Nishi 2chome 2-1,Miyazaki0985(48)1343
10 Yamagataya Store Komatsudai Hilandten Komatsudai Higashi 2-11-2,Miyazaki0985(48)0676
11 Yamagataya Store Shopping Plaza Heiwadaiten Hirata 903-16,Shimokitaktacho,Miyazaki0985(20)8001
12 Hearty Nagayama Sumiyoshiten Shimanouchi 6311-1, Miyazaki0985(78)2983
13 Foodaly Aobaten Miyazakiekihigashi 3-12-6, Miyazaki0985(73)8833
14 Foodaly Takaokaten Gocyou 234,Takaokachou,Miyazaki0985(82)3411
15 Foodaly Kirishimaten Kirishimacho 3-57,Miyazaki0985(23)7025
16 COOP Miyazaki Yanagimaruten Yanagimarucho 16-2,Miyazaki0985(27)2416
17 COOP Miyazaki Otsukaten Jizouda 4681,Otsukacho,Miyazaki0985(59)5511
18 COOP Miyazaki Akaeten Kusaba 986-1,Tsunehisa,Miyazaki0985(50)2914
19 COOP Miyazaki Sadowaraten Shimonaka 2710 Sadowara,Miyazaki0985(73)5500
20 COOP Miyazaki Kaoruzakaten Kaoruzaka 1chome 1-1,Miyazaki0985(52)5558
21 Bulldog109 Kaminomachi 4-19, Miyazaki0985(31)7011
22 Ishikawaseinikuten Kanou Ko 3-9,Kiyotakecho,Miyazaki0985(84)0033
23 Nikunonarimatsu Nishishinmachi 9-12, Kiyotakecho, Miyazaki0985(85)1823
24 Big Value Umekouji Sadowarahonten Shimotajima 9655,Sadowarachou,Miyazaki0985(73)1280
25 Shingaki Meat Minamihanagashima 280-1,Miyazaki0985(25)2901
26 Nikunotenguya Tachibana Dori Nishi 2chome 7-5,Miyazaki0985(23)3337
27 Gushikenseinikuten Shimotajima 20296-24,Sadowaracho,Miyazaki0985(73)4129
28 Bikkuriya Seinikuten 2-17-19, Tachibana-Dori, Miyazaki-Shi0985(22)6471
29 Sendokan Bondelice Aoshimacho 4chome1-16,Miyazaki0985(65)1515
30 Matsuno Nishiiketen Nishiikecho 47-44,Miyazaki0985(31)8800
31 Matsuno Tsunehisaten Tsunehisa 2chome 13-28,Miyazaki0985(52)7000
32 Nikunodarumaya Ooaza Ukita 3033-1,Miyazaki0985(48)2029
33 Nikunomiyako Cyuou Dori 3-42,Miyazaki0985(22)2629
34 Okazakibokujoichibaten Susumeda 1185 Chuouichibanai,Shinbeppu,Miyazaki0985(31)1745
35 Takaraya Meat Center Namishima 1-32-11,Miyazaki0985(22)7608
36 Foodaly Akaeten Ooaza Tsunehisa 290-1,Miyazaki0985(54)2681
37 Nikunonagayama Miyazakishiten Takasucho 302,Miyazaki0985(29)2929
38 COOP Miyazaki Hongouten Ishibaru 1805,Minamikata,Hongou,Miyazaki0985(55)2550
39 Sendo Ichiba Ootsukaten Babasaki 3587-1, Ootsukacho, Miyazaki0985(57)5598
40 Mall Hirose Kirishimaten Kirishima 3-25-1, Miyazaki0985(32)3333
41 COOP Miyazaki Hanagashimaten Hanagashimacho Minami Tochikukakuseirinai 1-1,Miyazaki0985(22)6912
42 Nikunoekimiyachikuhitotsubachokubaiten Shoeicho 173-5,Miyazaki0985(89)3729
43 Miyachiku Sadowarachokubaiten 11375-3, Ideshita, Higashi-Kaminaka, Sadowara-Cho, Miyazaki-Shi0985(74)4729
44 Fresh Meat Hidaka Shioji 2757-14, Miyazaki0985(30)2724
45 Marumiya Store Sumiyoshiten ShimanouchiIri7025,Myazaki0985(37)1177
46 Marumiya Store Gujibunten Gujibuntoigakeko1052-2,Miyazaki0985(56)0113
47 Marumiya StoreYoshimuraten Yoshimuratyouteranoshitako266,Miyazaki0985(22)2677
48 Michinoeki Takaoka Bitaminkan Hanami 304-5, Takaoka, Miyazaki0985(82)4936
49 Suzuki Foods Shoude 1-40, Kiyotakecho, Miyazaki0985(85)7321
50 Foodaly Sadowaraten Kamitajima 154-1, Sadowara, Miyazaki0985(30)5511
51 Marumiya Store Ootsukaten Yokotate 1354, Ootsukacho, Miyazaki0985(54)4011
52 Naganoya Nakahara 589-1, Houji, Miyazaki0985(41)8600
53 Sendo Ichiba Minamimiyazakiten Ooyodo 3-4-20, Miyazaki0985(63)0020
54 Sendo Ichiba Yanagimaruten Yanajimarucho 101, Miyazaki0985(31)3877
55 Sendo Ichiba Motomiyaten Motomiyacho 4-15, Miyazaki0985(35)1288
56 Naganoya Segashira store 2-82 Segashira, Miyazaki, Miyazaki0985(22)1280
57 Naganoya Manabino store 2-35-1 Manabino, Miyazaki, Miyazaki0985(63)3666
58 Naganoya Ukijo store Maruyama1, Miyazaki, Miyazaki0985(28)1280
59 Naganoya Takanabe store 2100-25 Oaza Kitatakanabe, Takanabe-cho, Koyu-gun, Miyazaki0983(21)1945
60 COOP Miyazaki Miyawakiten Miyawakicho 110,Miyazaki0985(89)4011

Miyakonojo City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 Mall Hirose Takaoten Minamitakaocho 47-14,Miyakonojo0986(27)1682
2 Mall Hirose Chuouten Higashimachi 3369,Miyakonojo0986(26)0808
3 Meat Shop Nagayama Otoboucho 1715-4,Miyakonojo0986(37)2983
4 Meat Shop Nagayama Shibitaten Shibita 4564-1,Miyakonojo0986(22)2994
5 Meat Shop Nagayama HEARTY Wakabaten Wakabacho 88-5,Miyakonojo0986(26)2941
6 COOP Miyazaki Tokitaten Tokitacho 6400-1,Miyakonojo0986(38)6000
7 Nikunonagayama Sakaemachi 8-8,Miyakonojo0986(24)0877
8 Chokubaiten ATOM Nanbuten Hayasuzucho 2111, Miyakonojo0986(51)4129
9 Kumemura Seinikuten Mutamachi 6-2,Miyakonojo0986(22)0756
10 Tanakaseinikuten Kuraharacho 10-6,Miyakonojo0986(22)0298
11 COOP Miyazaki Hanaguriten Hanaguricho 18-1,Miyakonojo0986(23)6400
12 Nogamishokuhin Yamanokuchi 3446-2,Yamanokuchicho,Miyakonojo0986(57)5306
13 Sendo Ichiba Hanaguriten Hanaguricho 11-1, Miyakonojo0986(24)1700
14 Meat Shop Nagayama Yamadaten Nakakirishima 3267-4,Yamadacho,Miyakonojo0986(45)6200
15 Yakushisyokuhin Nawase 2493-5,Takasakicho,Miyakonojo0986(62)0129
16 HEARTY Nagayama Tokitaten Tokitacho 1089,Miyakonojo0986(38)5533
17 A-COOP Takasakiten Tamuta1928-6,Takasakicho,Miyakonojo0986(62)3426
18 HEARTY Nagayama Takaoten Minobarucho 3027-1,Miyakonojo0986(26)1129
19 Chokubaijo ATOM Takagimachi 6316,Miyakonojo0986(38)1129
20 Syunmisaisai Shopping Town Willy Takasakiten Nida1178-39,Omuta,Takasakicho,Miyakonojo0986(45)8282
21 Miyachiku Takazaki Chokubaiten Takazakichoomuta 4268-1,Miyakonojo0986(62)1120
22 Emutsu Miyamarucho 2798-3, Miyakonojo, Miyazaki Prefecture0986-21-4910

Kitamorokata District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 Meat SHop Nagayama Mimataten Kabayama 45171,Mimatacho,Kitamorokata District0986(51)3900
2 Nakamurasyokuniku Honsyaten Kabayama 4454-5,Mimatacho,Kitamorokata District0986(52)2983
3 Hearty Nagayama Mimataten Hieda 55-7,Mimatacho,Kitamorokata District0986(52)1129

Higashimorokata District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Kunitomiten Honjo 4504-1,Kunitomicho,Higashimorokata District0985(75)7882
2 Wachidongamura Shikibunosato 2434-3, Nakasu, Arashida, Kunitomi-Cho, Higashimorokatagun0985(41)4831
3 Mainichiya Honjo 6925,Kunitomicho,Higashimorokata District0985(75)2233

Nishimorokata District

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 Kibohnomise Takaharuhonten Nishifumoto 625-15,Takaharucho,Nishimorokata District0984(42)1046

Kobayashi City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 COOP Miyazaki Kobayashiten Magata459,Kobayashi0984(23)8111
2 Kibohnomise Nojirishiten Higashifumoto 1066-1,Nojiricho,Kobayashi City0984(44)1265
3 Shoei Store Hosonoten Uchidamae 2629-4,Hosono,Kobayashi0984(24)0422
4 Meat Shop Nisshokan Higashifumoto 1175,Nojiricho,Kobayashi City0984(44)1048
5 Shoei Store Tsutsumiten Tsutsumi 2785-6,Kobayashi0984(23)0328
6 Shopping Center Sato Higashifumoto 1250,Nojiricho,Kobayashi City0984(44)1023
7 Shoei Store Uemahciten Hosono 4,Kobayashi0984(22)3879
8 Shoei Store Nishimachiten Nakanohara 1216,Hosono,Kobayashi0984(25)1345
9 Nishinoharubokujokyodokumiai Ooaza Nishikata 1800,Kobayashi0984(27)1135
10 Marumiyastorekobayashiten Tsuruzako 231-3,Kobayashi0984(23)8001
11 Hamada Store Kitanishikata 1302, Kobayashi0984(27)1012
12 Gyushin Seinikuten Makata 788-2, Kobayashi0984(27)3529
13 Machinaka Shoei Hosono 1897, Kobayashi, Miyazaki Prefecture0984(27)3912

Ebino City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Iinoten Ooaza Harada 3316-9,Ebino0984(33)3370
2 A-COOP Kakutoten Ooaza Kurige 1308,Ebino0984(35)1225
3 Shoei Store Ebinoten Ooaza Daimyoji 1004-1,Ebino0984(35)3435
4 Michinoeki Ebino Nagayama 1006-1, Ebino0984(35)3338

Nichinan City

NoRestaurant/Store nameAddressTEL
1 A-COOP Otsukaten Ooaza Naru 5223-1,Kushima0987(74)1186
2 A-COOP Nangoten Ooaza Nakamura Otsu 65-1,Nangocho,Nichinan0987(64)3830
3 Nichinanyamagatayasyokusenkan Iwasakicho 3chome 5-3,Nichinan0987(23)7063
4 Meat Shop Kobayashi Ooaza Nishikata 5590,Kushima0987(72)6768
5 Freshness Minesaki Kushimaten Nishihama 2chome 15-10,Kushimashi0987(71)1866
6 Ushinoanraku Hoshikura 4chome 9-1,Nichinan0987(25)5233
7 COOP Miyazaki Nichinanten Agatanishi 1chome 1-1,Nichinan0987(23)4649
8 Sikisaikanhoriguchi Nishikata 3933-1,Kushima0987(72)1090